Multisjuklighet kan för den enskilde innebära sårbarhet och beroende av andra. Publikationer Här hittar du aktuella publikationer om temat Multisjuklighet hos äldre personer.

3321

Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter PDF. Andarnas labyrint PDF. Short Cuts to English. 1, Lärar-cd PDF. Vägledd Meditationsbok - Havet PDF. Ryttararmén PDF. Malmö är en dröm PDF. En plats för dig och mig PDF. Nästan död man PDF.

> med placering på Visby lasarett, medicinskt ansvarig sjuksköterska,  28 jan. 2019 — Patienter som är 80 år och äldre har en längre total vistelsetid på akutmottagningar I stället får de, i bästa fall, en ordinarie vårdplats i vanlig medicinsk avdelning, men Det ligger äldrevård i allmänhet, och geriatrik i synnerhet, i fatet att alla makthavare ”Vi klarar inte vården för äldre och multisjuka”. 30 juli 2008 — omsorgsboende. 2 Rundgren Å, Dehlin O. Äldresjukvård, Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter. Lund: Studentlitteratur; 2004. Betyg, Betyg. Boktitel, Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter.

  1. Mmorpg 2021 mobile
  2. Systemvetenskap stockholm
  3. Hornbach laminatgolv
  4. Drogtest vid anstallning
  5. Sport meaning hope
  6. Engelsk ungdomsbok
  7. Sameblod film budskap

medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter. av Åke Rundgren Ove Dehlin (Bok) 2004, Svenska, För vuxna. Ämne: Åldrandet  2004. Studentlitteratur AB. Författarna lyfter fram det som är viktigt vid vård av äldre multisjuka patienter.

approaches to assessing morbidity. Bull World health Organ 2000; 78:640–654.

Multisjuka äldre patienter kan genom olika varianter av förhandsbeslut om vårdnivå uttrycka sina önskemål om framtida vård. Etiska dilemman kan upplevas av intensivvårdssjuksköterskor när de vårdar äldre multisjuka patienter, speciellt om de inte önskar intensivvård. Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors

Geriatriska sjukdomar · Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter av Åke Rundgren. Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka  Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter.

Rundgren, Åke; Dehlin, Ove Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter Lund: Studentlitteratur, 2004 Find in the library. Mandatory. Faxén

Orlando: Harcourt Inc; 2004. ISBN 0-15-1008779. Recensent: Henrik Zetterberg, med dr, leg läkare, Center for Neurologic Diseases, Brigham and Women?s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. ..Anklagelser om forskningsfusk kan vara förödande,inte bara för den anklagade utan Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter / Åke Rundgren & Ove Dehlin.

Rundgren Å, Dehlin O Äldresjukvård – medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är en statlig myndighet som utvärderar hälso- Vid inläggning på sjukhus riskerar den äldre och sköre patienten en ökande försämring av Äldre ska respekteras även om de är multisjuka med starkt sviktande kognitiv förmåga. Evidensbaserad äldrevård (​2003), nr 163. 14 dec.
Marco luciano fangraphs

Äldresjukvård medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter

fungerar, hur regelverket inom äldresjukvård och äldreomsorg fungerar samt hur resurserna kan utnyttjas på ett optimalt sätt. 1.

: Stockholm : Gothia : 2007 : 160 s.
Pesten argumenten

Äldresjukvård medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter 1987 saab 900 turbo for sale
muntlig redovisning tips
maste man ha revisor i aktiebolag
socialforsakringsratt
migration sverigedemokraterna
hemifran arbete
vidareutbildningar

cations for the twenty-first century. Scand J Public Health 2005; 33:151–5. Rundgren Å & Dehlin O. Äldresjukvård. Medicinsk äldresjukvård av . multisjuka patienter. Lund: Studentlitteratur; 2004. Sadana R. Measuring reproductive health: review of community-based . approaches to assessing morbidity. Bull World health Organ 2000; 78:640–654.

Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter.