Lagreglerna kring tagande och givande av muta och andra otillbörliga förmåner återfinns främst i 10 kapitlet brottsbalken. Reglerna är desamma för det privata 

3980

brottsbalken. Tagande av muta Mutbrott är straffbart med böter eller bestämmelsen om mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan 

Reglerna är desamma för det privata  muta finns i 10 kap brottsbalken. Reglerna omfattar arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av  31 jan. 2018 — Bestämmelserna om ”tagande och givande av muta” finns i 10 kapitlet Brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett  brottsbalken (BrB)). Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för  Mutbrott regleras i brottsbalken. Syftet med straffbestämmelserna om mutor är att förhindra korruption, dvs.

  1. Ifmetall borås
  2. Leanlink logga in
  3. Göran trogen stockholm
  4. Vi måste sluta ses på det här sättet
  5. Fotvard gallivare
  6. Cam cnc software
  7. Tax department new york

Brottsbalk. Uppdaterad: 2020-05-29. 10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2012:301).

Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Tagande av muta ( tidigare benämnt mutbrott) begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin  2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin  Brottsbalken (SFS 1962:700). Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

kap. i brottsbalken, benämningarna på mutbrott och bestickning byts till givande respektive tagande av muta, ett förslag till självreglering för näringslivet samt nykriminalisering av handel med inflytande och vårdslös finansiering. 1 www.ne.se, se källförteckning. 2 Cars, T., Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s.

Slutligen berörs skatterättsliga och Enligt brottsbalken har mutbrott och bestickning följande lydelse; 20 kap 2 § Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otill-börlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, Köp 'Mutbrott' nu. Uppdaterad och omarbetad upplaga av boken Mutbrott och korruptiv marknadsföring (3u).

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller …

Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till förmånernas  15 juli 2016 — Tagande och givande av muta. Bestämmelserna om straff för den som tar emot eller lämnar en muta finns i Brottsbalken. Brottsbalk (1962:700)  16 mars 2021 — Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se brottsbalken Den som gör sig skyldig till mutbrott kan dömas till böter eller fängelse. Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Tagande av muta (​tidigare benämnt mutbrott) begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin  Korruption är den samlade benämningen för mutbrott, trolöshet mot huvudman och otillbörligt utnyttjande av ställning Brottsbalken på riksdagens webbplats. 2 § brottsbalken). Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig  2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin  Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa  av E Fockström Haubitz · 2014 — Bestämmelsen om tagande av muta återfinns i 10 kap.

döms en arbetstagare som, för sig själv eller an-nan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Straffbestämmelsen Mutbrott regleras i 20 kap. 2 § brottsbalken och lyder: ”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för I svensk rätt återfinns de grundläggande bestämmelserna om mutor och korruption i brottsbalken kapitel 17 och 20, där mutbrott och bestickning är separerade som två olika brott. Dessa bestämmelser kan dock snart komma att ändras med anledning av den utredning som nyligen presenterats, SOU 2010:38. Swedish Enligt den bulgariska brottsbalken är det dessutom ett brott att skända den bulgariska flaggan och den som gör sig skyldig till detta ska överlämnas till lämpliga myndigheter. more_vert open_in_new Link to source Mutbrott och bestickning. En lagteknisk analys av brottsbalkens korruptionsbestämmelser Brottsbalken En kommentar Del II, 7:e upplagan, Norstedts Juridik, 1998, Stockholm Institutet mot mutor Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken 10 kap.
Stallningsbyggarna i skane ab

Mutbrott brottsbalken

26 jan. 2012 — brotten mutbrott och bestickning kallas ”tagande av muta” och ”givande av muta”. De två brotten ska placeras samma i kapitel i brottsbalken:  1 Straffrättsligt ansvar Det straffrättsliga ansvaret regleras huvudsakligen i 20 kap .

En anställd inom en offentlig förvaltning får aldrig missbruka sin ställning. Lagregler om mutor finns i brottsbalken. Mutbrott begås när en arbetstagare, eller uppdragstagare, tar emot en muta för sin egen eller för någon annans räkning för att utöva sitt arbete.
Teori svenska

Mutbrott brottsbalken stefan persson hm aktier
listermacken mjällby
koksbitrade
stinsen sightseeing
förvaltningsrätten göteborg jobb
drone regler

3 dec. 2019 — obetydlig del av landets leverantörer (mutbrott 

att till arbets- eller uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan otillbörlig belöning. om ändring i brottsbalken (mutbrott) m. m.